Ricardo Urbetsch

roze-iko

– Der Pianist –

W. A. Mozart, Klavierkonzert C-Dur 1.-3. Satz

S. Rachmaninoff, Klavierkonzert C-Moll op.18, 1.-3.Satz

F. Chopin, Klavierkonzert F-Moll op.21, 2.Satz Larghetto

P. Tschaikowski, Klavierkonzert B-Moll op.23, 1. und 2.Satz

– Der Komponist –